ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie cognitieve gedragstherapie. Deze bouwt voort op de klassieke gedragstherapie van B.F. Skinner en op de theorie van menselijke taal en cognitie RFT (Relational Frame Therapy). Het ACT-model is erop gericht onze psychologische flexibiliteit zo goed mogelijk te ontwikkelen. Iedereen maakt in zijn leven minder leuke dingen mee die van invloed zijn op onze gemoedsrust, handelen en welbevinden.

 

Deze gebeurtenissen heeft niemand in de hand, ze horen nu eenmaal bij het leven. Waar wij wèl wat aan kunnen doen is de wijze waarop wij met deze minder leuke ervaringen omgaan. Vooral de gedachten aan deze nare gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens kunnen ons aardig dwars zitten; de oorspronkelijke pijn verwordt dan tot een langdurig lijden.

 

Aan de hand van een zestal evidence based technieken, die onderling nauw met elkaar verbonden zijn, brengt ACT je in contact met wat er voor jou echt toe doet in het leven en leert je bewust actie te nemen om een voor jou rijk en zinvol leven te creëren.

 

Waarom de natuur

ACT is een therapievorm die graag werkt met metaforen; de natuur leent zich hier uitstekend voor.  Ook is ACT een zeer actief therapiemodel: niet alleen praten, maar juist het veel oefenen in psychische vaardigheden is kenmerkend. Mijn ervaring is dat het je bewegen in de natuur mensen veel meer ontspant en tot reflectie stimuleert dan het praten tussen 4 muren.